Školení pro pracovníky, kteří dle NV 362/2005 Sb. provádějí výškové práce – tedy všechny ty, kteří při práci stojí nohama více než 1,5m nad zemí – ale nepoužívají při tom OOP proti pádu. A také pro ty, kteří takovéto práce (nebo úpracovníky) řídí či kontrolují.

Jde především o pracovníky, kteří používají pro provádění prací žebříky, mobilní pracovní plošiny nebo třeba lešení.

Délka toho školení je přizpůsobena podmínkám na pracovišti daného zákazníka, ale většinou se pohybuje od 1 do 2 hodin. Probírají se požadavky platné legislativy a případné konkrétní možnosti zajištění pracovníků na těchto pracovištích.

vyhlaska