Připravili jsme pro vás možnost vzdělávání na dálku, bez přítomnosti lektora na místě. Tato školení jsou samozřejmě vhodná jen pro některé pracovní pozice, ale mohou vám usnadnit a zefektivnit vzdělávání.

Pro koho jsou tyto kurzy vhodné? Pro pracovníky, kteří sice vykonávají práce výškách (tedy dle NV 362/2005 Sb. všichni, kdo pracují ve výšce více než 1,5m nad zemí), ale nepoužívají při nich OOP proti pádu - práce na žebříku, mobilních plošinách, na lešeních apod. Tedy pro ty, kteří by měli mít přehled o pravidlech bezpečnosti při práci ve výškách, ale nepotřebují praktický nácvik.

online2

Dále můžeme online školení nabídnout jako teoretickou část komplexnějších školení, jejichž praktickou část provedeme samostatně později.

Cena se stanovuje individuálně. Základní cena od 400 Kč/os.