Školení “Stromolezení” je uzpůsobené pro pracovníky, kteří provádění ořezy či kácení stromů lezeckou technikou – takzvaně “z lana”. Během školení si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti pro bezpečnou práci na stromech.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Jedná se o třídenní školení, která jsou určená jak jednotlivcům, tak i uzavřeným skupinám. Pro uzavřené skupiny možno dohodnout termíny školení kdykoliv dle potřeby.

Délka: 3 dny á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 18 až 21 hodin)

arbo

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ

Povinné zákonné periodické proškolení (doporučeno 1x za rok) je určené pracovníkům, kteří již absolvovali vstupní školení.

Délka: 1 den á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 6 až 7 hodin)