Kurz “Stromolezení” je uzpůsoben pro pracovníky, kteří provádění ořezy či kácení stromů lezeckou technikou – takzvaně “z lana”. Během kurzu si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti pro bezpečnou práci na stromech. Školení probíhá v malých skupinkách.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Jedná se o třídenní základní školení, která jsou určená jak jednotlivcům, tak i uzavřeným skupinám. Pro uzavřené skupiny možno dohodnout termíny školení kdykoliv dle potřeby.

Délka: 3 dny á 8 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 20 až 24 hodin)

arbo
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ
Povinné zákonné periodické proškolení (doporučeno 1x za rok) je určené pracovníkům, kteří již absolvovali vstupní školení.
Délka: 1 den á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 6 až 7 hodin)