Kurz “Stromolezení” je uzpůsobené pro pracovníky, kteří provádění ořezy či kácení stromů lezeckou technikou – takzvaně “z lana”. Během kurzu si osvojí základní znalosti a praktické dovednosti pro bezpečnou práci na stromech.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
Jedná se o třídenní školení, která jsou určená jak jednotlivcům, tak i uzavřeným skupinám. Pro uzavřené skupiny možno dohodnout termíny školení kdykoliv dle potřeby.
Délka: 3 dny á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 18 až 21 hodin)
arbo
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ
Povinné zákonné periodické proškolení (doporučeno 1x za rok) je určené pracovníkům, kteří již absolvovali vstupní školení.
Délka: 1 den á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 6 až 7 hodin)