Během tohoto školení si osvojíte základní znalosti a prakticé dovednosti pro práci ve výškách prováděnou s oporou nohou.

Jedná se o otevřená školení, která jsou určená jak jednotlivcům, tak i uzavřeným skupinám. Pro uzavřené skupiny možno dohodnout termíny školení kdykoliv dle potřeby. Pokud si nevyberete z níže uvedené nabídky, připravíme Vám školení na míru – více na školení NA MÍRU.

Absolvování školení “Třída 1 – střechy a konstrukce” je nutným předpokladem pro absolvování školení “Třída 2 – lanový přístup”.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
Je určené pro pracovníky bez zkušeností, kteří budou pracovat ve výškách nebo nad volnou hloubkou s trvalou oporou nohou, ale také pro vedoucí pracovníky, stavbyvedoucí nebo koordinátory BOZP, kteří se chtějí s danou problematikou prakticky seznámit.
Délka: 1 den á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 6 až 7 hodin)
tr1
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ
Povinné zákonné periodické proškolení (doporučeno 1x za rok) je určené pracovníkům, kteří již absolvovali vstupní školení.
Délka: 1 den á 4 hodiny (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 3 až 4 hodiny)