PROFESNÍ ŠKOLENÍ

Veškerá naše školení jsou v souladu s platnou legislativou (především Nařízení vlády č. 362/05 Sb.). Školíme i slovenskou verzi korespondující s požadavky slovenské legislativy (Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z.).

Základním školením je "Třída 1 - Střechy a konstrukce". Obsahuje širší teoretickou část (legislativa, OOP atd) a nácvik jištěného pohybu po konstrukcíích či střechách s oporou nohou. Školení "Tř. 2 - Lanový přístup" je pak navazujicí školení pro ty, kteří při práci budou přímo viset na laně (bez opory nohou).

"Školení na míru" zahrnuje široké spektrum školení navrhovaných vždy speciálně každému zákazníkovi zvlášť – od jednoduchých školení na 2 hodiny až po specializované školení vyprošťování nebo intenzívní týdenní kurz. Pokud jste tedy skupinka pracovníků z jedné firmy, vytvoříme pro vás školení přesně podle vašich potřeb.

Pro pracovníky, kteří se pohybují ve výškách, ale nepoužívají OOP proti pádu, je pak určené školení "Vyhláška" - seznámení s bezpečnostními požadavky při pracech na lešeních, žebřících, plošinách apod. bez nutnosti práce v postroji.

Školení "Vyhláška" (nebo teoretické části výše uvedených školení) poskytujeme také jako E-learning, případně je školíme online.

main-tr1

Pro pracovníky, kteří budou pracovat nebo řídit práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou s trvalou oporou nohou.

main-tr2

Školení pro ty, kteří během pohybu ve výškách musí pracovat v závěsu na laně. Nebo takové práce řídí.

main-vyhlaska

Školení pro pracovníky, kteří provádějí výškové práce (plošiny, žebříky, lešení), ale nepoužívají při tom OOP proti pádu.

main-special

Školení ušité přesně podle vašich potřeb a navržené podle podmínek vašeho provozu.

main-strom

Chcete provádět ořezy či kácení stromů lezeckou technikou – takzvaně “z lana”? toto je školení právě pro vás.

main-online

Online školení / E-learning

Školení na dálku pro ty, kdo vykonávají nebo řídí práce ve výšce více než 1,5m nad zemí, ale nepoužívají při nich OOP proti pádu.

main-evak

Evakuace z lanových drah

Naučíme obsluhu lanových drah a zaměstnance skiareálů, které provozují sedačkové a kabinkové dráhy, evakuovat klienty.

main-zakladace

Regálové zakladače

Školení pro obsluhu regálových zakladačů s obsluhou nahoře - nouzová evakuace a vyprošťování jiných pracovníků.

NEPROFESNÍ ŠKOLENÍ

lanova-centra

Školení pro lanová centra

Personál Vašeho areálu je vaší vizitkou a podmínkou spokojenosti klientů. My vám personál odborně proškolíme.

stavba-prekazek

Stavba lanových překážek

Již 20 let školíme stavbu mobilních lanových překážek a to jak nízkých, tak i vysokých. Na naše zkušenosti se můžete spolehnout.

feraty

Via ferraty

Pro zájemce o lezení na Via Ferratách nabízíme školení bezpečného pohybu na těchto zajištěných cestách.