Oblast prací ve výškách je poměrně specifická a proto Vám nabízíme naše dlouholeté zkušenosti.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

  • Tvorba technologických postupů

  • Výběr vhodných OOP (osobních ochranných prostředků) proti pádu

  • Výběr optimálních záchytných systémů

  • Tvorba kompetenčních modelů (komu jaké školení)