Tato školení jsou určená pro pracovníky, kteří občas nebo častěji pracují bez opory nohou – tedy ve visu na laně. Během školení si osvojí znalosti a praktické dovednosti tyto práce.

Školení Třída 2 navazuje na školení Tř. 1 - pro účast na Tř. 2 je tedy nutné mít za sebou školení Tř. 1, kde se probírají základní informace (se kterými Tř. 2 dále pracuje).

Jedná se o otevřená školení, která jsou určená jak jednotlivcům, tak i uzavřeným skupinám. Pro uzavřené skupiny možno dohodnout termíny školení kdykoliv dle potřeby. Pokud si nevyberete z níže uvedené nabídky, připravíme Vám školení na míru – více na školení NA MÍRU.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
Je určené jednak pro pracovníky, kteří během pohybu ve výškách musí pracovat bez trvalé oporou nohou, ale také pro vedoucí pracovníky, stavbyvedoucí nebo koordinátory BOZP, kteří se chtějí s danou problematikou prakticky seznámit.
Délka: 2 dny á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 12 až 14 hodin)
tr2
OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ
Povinné zákonné periodické proškolení (doporučeno 1x za rok) je určené pracovníkům, kteří již absolvovali vstupní školení.
Délka: 1 den á 7 hodin (liší se dle počtu účastníků ve skupině – 6 až 7 hodin)